Aanbod Ontmoetingshuis Moderne Devotie seizoen 2018 – 2019

 

Het programma van 2018-2019 ziet er weer veelbelovend uit!

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie probeert op een laagdrempelige manier de ontmoeting tussen thema’s uit de Moderne Devotie en de deelnemers onderling tot stand te brengen. Korte teksten uit de 'Navolging van Christus' van Thomas a Kempis vormen hierbij de rode draad.
In 2017 is het Ontmoetingshuis Moderne Devotie van start gegaan. In het seizoen 2018 - 2019 gaan we verder met onze tweewekelijks bijeenkomsten op dinsdagavond. De avonden worden gehouden in de bovenzaal van studentencafé Het Vliegende Paard (Voorstraat 17-19 8011 MK ZWOLLE), in de consistorie van de Grote kerk en in 2019 ( nadere aankondiging volgt) in de Theodorakapel, gelegen in de Zwolse wijk Kamperpoort.
Houdt de website in de gaten voor nieuwe informatie!
Periodiek nodigen we een spreker en kenner van de Moderne Devotie uit. We beginnen om 18:30 uur met een maaltijd en sluiten om 21:30 af met een korte viering. Dit zijn de zogenaamde leerhuisavonden.
Kosten per bijeenkomst zijn €7,50 inclusief de warme maaltijd. Aanmelden en betalen graag via de website, uiterlijk het weekend voor de datum waarop de bijeenkomst plaats vindt versturen.

Kick off op 18 september 2018 in het Vliegende Paard

Op dinsdagavond 18 september 2018 om 18.30 uur begint het nieuwe seizoen van de pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie. We beginnen deze eerste avond met een speciale kick-off. Na een warme maaltijd zal ds. Hans Tissink in de bovenzaal van studentencafé Het Vliegende Paard (Voorstraat 17-19 8011 MK ZWOLLE) de deelnemers iets vertellen over zijn nieuwe boekje ‘Ontmoetingen met Moderne Devotie. Mediteren met Thomas a Kempis’. Hij laat ons aan de hand van diverse oefeningen kennismaken met enkele spirituele levenslessen van Thomas a Kempis. Ook kijken we naar de actualiteit van deze middeleeuwse hervormingsbeweging.
Het boekje leent zich zowel voor persoonlijk gebruik als voor gesprekken in de groep. Ook leden van gesprekskringen die nieuwe inspiratie willen opdoen, zijn van harte welkom. Het kennismakingsaanbod is 10 euro p.p. voor boekje, maaltijd, koffie en thee.

2 oktober 2018 – Ontmoetingsavond in Het Vliegende Paard

Het thema voor deze avond is “Aandachtig luisteren”. De inleiding op het thema wordt verzorgd door Ds. Iemke Epema. Iemke Epema is predikante in de protestantse gemeente te Zwolle (Oosterkerk). Ze studeerde theologie in Groningen, Oxford en Leipzig. Ze was eerder predikant in de hervormde gemeente Halfambt (Noord Groningen) en Enschede (Vredeskerk). Iemke Epema promoveerde op 1 juni 2018 aan de PTHU in Amsterdam.

16 oktober 2018 – Ontmoetingsavond in Het Vliegende Paard

Het thema voor deze avond is “Hoe spreekt God?”. De inleiding op het thema wordt verzorgd door Mink de Vries. Mink de Vries is spin in het web van de Moderne Devotie Beweging, betrokken bij de Stichting Thomas a Kempis Stichting en het Geert Grote Huis. Hij hertaalde de Navolging van Christus in jonge taal. Hij schreef diverse boeken over Moderne Devotie en maakt deel uit van het kernteam van het Ontmoetingshuis.

30 oktober 2018 – Leerhuisavond in Het Vliegende Paard

Ds Henk de Jong spreekt over Vincent van Gogh en de Navolging van Thomas a Kempis. Ds. Henk de Jong (1950) was jarenlang predikant van de Hervormde Gemeente Windesheim (PKN) nabij Zwolle. Hij is een kenner van de Moderne Devotie en hij verdiepte zich in het leven van Vincent van Gogh.

 

 

 

13 november 2018 – Ontmoetingsavond in Het Vliegende Paard
Elly Urban, predikante in de protestantse gemeente te Zwolle (Oosterkerk) verzorgt de inleiding op het thema “Devoot bidden”.

27 november 2018 – Ontmoetingsavond in Het Vliegende Paard
Mink de Vries verzorgt de inleiding op het thema “Juiste handel en wandel”.

11 december 2018 – Ontmoetingsavond in Het Vliegende Paard
Thema voor deze avond is “Liefde en Gemeenschap”. Christine Pilon verzorgt de inleiding op deze avond. Christine is Ergotherapeut in de Vogellanden, Centrum voor Revalidatie te Zwolle & Student Theologie aan de Hogeschool Windesheim.

8 januari 2019 – Leerhuisavond in Grote kerk, Zwolle.
We komen bij elkaar in de consistorie van de Grote kerk Dit leerhuis heeft een creatieve invalshoek en wordt verzorgd door Anne Marie van der Veen. Zij is ambachtelijk kleermaker en heeft een eigen atelier en modevakschool. Anne Marie zal vertellen over het thema Mode, soberheid, milieu en Moderne Devotie.

Fotograaf: Mark Koolen - Model: Mariske ten Hoor - Ontwerp: Anne Marie van der Veen

 

22 januari 2019 – Ontmoetingsavond in Het Vliegende Paard
Hans Tissink, predikant in de PKN Zwolle (Adventskerk) verzorgt deinleiding op het thema “De ware minnaar”. Thomas a Kempis maakte zijn aantekeningen in een rapiarium, kenmerkend voor de spiritualiteit van de Moderne Devotie.

5 februari 2019 – Ontmoetingsavond in Het Vliegende Paard
Het thema voor deze avond is “deemoedig”. Ds. Nelleke Eijgenraam, predikant in de PKN Zwolle (Adventskerk) verzorgt vanavond de inleiding.

26 februari 2019 - Ontmoetingsavond in Het Vliegende Paard
Mink de Vries verzorgt de inleiding op het thema “Wie ben ik?”.

12 maart 2019 – Leerhuisavond in de Grote kerk
Het thema van de avond is “de zusters in de begintijd van de Moderne Devotie”
Nelleke Boonstra is predikant in de Protestantse kerk, 65 jaar en woont in Deventer. “De zusters van het gemeene leven hebben mij vanaf mijn studie theologie aan de VU geboeid. Hoe konden vrouwen zoveel aandacht krijgen van een zo groot man Geert Grote? En hoe is hun bekendheid bewaard gebleven de eeuwen door? En wat hebben zij betekend toen, wat kunnen zij betekenen nu? Deze drie vragen ben ik gaan onderzoeken en ik ben veel te weten gekomen. Graaf wil ik dit met jullie delen. We gaan mediterend aan de slag met Rapiaria die in de 15e eeuw de ronde deden en luisteren naar een paar bijzondere zusters uit het Meester Geerts Huis van Deventer”.

26 maart 2019 – Ontmoetingsavond in Het Vliegende Paard
Christine Pilon verzorgt de inleiding op het thema “God als einddoel”.

9 april 2019 - Ontmoetingsavond in Het Vliegende Paard
Mink de Vries verzorgt de inleiding op het thema “Heerlijke Godsdienst”.

23 april - Ontmoetingsavond in Het Vliegende Paard
Thema “Verlangen”. ds. Cor Baljeu, predikant van de Open Kring (PGZ) zal de inleiding verzorgen..

7 mei 2019 – Leerhuisavond in de Grote kerk
Spreker vanavond is Inigo Bocken.

Thema: De praktische mystiek van de Moderne Devotie

De Moderne Devotie staat bekend om haar praktische oriëntatie. Toch werd deze beweging ook voortgedreven door een diepgaande mystieke bewogenheid. Dit lijkt voor ons in de Laatmoderne Tijd een vreemde combinatie. Misschien is dit samengaan juist een uitdaging voor onze tijd. In deze lezing zal de nadruk liggen op een groot denker die als een kritische vriend van de Moderne Devotie beschouwd kan worden: Nicolaas van Cusa (1401-1464). Hij heeft vanuit zijn filosofisch-theologische zienswijze een heel eigen interpretatie neergelegd van waar het in de Moderne Devotie om ging. 

Inigo Bocken (1968) is wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut, universitair docent aan de FAculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radbouduniversiteit en gewoon hoogleraar sociale filosofie aan de Cusanus Hochschule te Bernkastel-Kues (D). Hij heeft veel onderzoek verricht naar de spiritualiteit en de mystiek van de Late Middeleeuwen en de Vroegmoderne TIjd, maar ook naar hedendaagse theorievorming omtrent de mystiek (Michel de Certeau). 

21 mei 2019 – Ontmoetingsavond in Het Vliegende Paard
Feestelijke presentatie van ons nieuwe kaartspel OMD (met spreuken uit De Navolging), nader nieuws volgt nog.

4 juni 2019 – Slotavond – Devotie wandeling (nadere informatie volgt nog)

Klik hier om je aan te melden

 

Aanmelden voor evenement

Bedrag overmaken

Het verschuldigde bedrag van €7,50 voorafgaand aan de activiteit overmaken op rekeningnummer: NL71 INGB 0007852541

Mocht u vragen hebben over de aanmelding of betaling dan kunt u contact opnemen met de penningmeester via het contactformulier.

Contact gegevens

 

Mailcontact: info@ontmoetingshuismodernedevotie.nl

Rek.nr:.
O.M.D - NL71INGB0007852541

Show Buttons
Hide Buttons