Over ons

Wie zijn we?

Het ontmoetingshuis Moderne Devotie wil een gemeenschap zijn die een open en inspirerend huis biedt voor jong en oud. Wij willen vanuit het gedachtegoed van de Moderne Devotie en Thomas a Kempis het geloof met elkaar delen. Dat doen we in zekere zin in navolging van de broeders en zusters van het ‘gemene’ (d.w.z. gemeenschappelijke) leven. We willen mensen een ontmoetingsplek bieden voor jong en oud al dan niet gelovig of kerkelijk betrokken en mensen voeden, inspireren door geestelijke en spirituele geloofsvragen met elkaar delen.

Voor wie zijn we?

De pioniersplek is een ontmoetingsplaats die open staat voor gelovigen en niet gelovigen zowel jong als oud. Het gedachtegoed van de Moderne Devotie en de geloofswaarden spreken mensen van alle leeftijden en opleidingsniveaus aan. Vaak raken mensen vanuit hun interesse naar de Moderne devotie geïnspireerd en ontstaat de behoefte om na te denken over de toepassing van deze waarden in hun eigen leven. We streven er naar dat mensen zich met elkaar verbonden voelen en zo ook voor elkaar van betekenis kunnen zijn. Er is ruimte om persoonlijke vragen te stellen en daarover in gesprek te gaan met de begeleiders van het pioniersteam.

Ons logo

Wat zien we op het logo?

Onderaan: blauw water. Het water staat voor de IJsselspiritualiteit. De Moderne Devotie ontstond eind 14e eeuw na Christus in steden langs de IJssel zoals Deventer en Zwolle.

In het midden: een rode cirkel. Deze cirkel symboliseert de kringontmoetingen waar het vuur van de Geest branden mag. Tweewekelijks komen we in het Ontmoetingshuis bijeen. Daar aan tafel eten we, delen we de verhalen om vervolgens te luisteren en te “kauwen”op enkele mystieke spreuken van moderne devoten als Thomas a Kempis.

Bovenaan: het gele huis. Het huis verwijst naar het huis van Licht zoals een kerk als lichaam van Christus ten diepste toch bedoeld wil zijn. Een plek om te schuilen en om lichtpunten van Hogerhand te zien en te delen met elkaar.

 

logoray

Contact gegevens

Adres: Theodorakapel
Theodorahof 20
8011 AA Zwolle

Mailcontact: info@ontmoetingshuismodernedevotie.nl

Rek.nr:.
O.M.D - NL71INGB0007852541

Show Buttons
Hide Buttons