Berichten

West Friesland en de Moderne Devotie

Een mooi artikel in de West Friesland over Mink de Vries en zijn fietstocht langs kloosters en hun betekenis in combinatie met de Moderne Devotie onder de noemer “West Friesland en de Moderne Devotie” Lees hier het artikel

Lees meer

Rondleiding Enkhuizen Moderne Devotie

Ontdek de meer dan 25 Moderne Devotie locaties van West Friesland. Direct en/of indirect sterk beïnvloed door de grootste Nederlandse Hervormingsbeweging o.l.v. Geert Groote. Met grote invloed op de zorg, onderwijs, politiek, handel, infrastructuur, landbouw en geestelijkheid van West Friesland. U BENT WELKOM AAN DE BREEDSTRAAT 84, OP 30 AUGUSTUS OM 13.30 UUR ,VOOR EEN…

Lees meer

Nieuw seizoen “Ontmoetingshuis Moderne Devotie”

Op dinsdagavond 18 september 2018 om 18.30 uur begint het nieuwe seizoen van de pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Het programma van 2018-2019 ziet er weer veelbelovend uit. We beginnen deze eerste avond met een speciale kick-off. Na een warme maaltijd zal ds. Hans Tissink in de bovenzaal van studentencafé Het Vliegende Paard (Voorstraat 17-19 8011…

Lees meer

Eerste Devoten fietsroute

Fietsroute in voetsporen Johannes van Ommen Zwolle/Ommen, 20 juni 2018 Donderdag 28 juni wordt de eerste Devoten fietsroute gepresenteerd in Ommen, en overhandigd aan het College van B&W. De fietsroute volgt het leven van de Moderne Devoot Johannes van Ommen. Veel mensen kennen Johannes van Ommen niet, toch is hij heel belangrijk geweest voor Overijssel…

Lees meer

Slotavond

Op de slotavond van Ontmoetingshuis Moderne Devotie werd ook het boekje “Ontmoetingen met Moderne Devotie” gepresenteerd door Hans Tissink. Hieronder een korte impressie van de slotavond.

Lees meer

CHARLES CASPERS OVER HET MYSTIEKE HART VAN DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

Op dinsdagavond 8 mei 2018 hield Charles Caspers (kerkhistoricus en wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen) een boeiende lezing over de communie als het mystieke hart van de Navolging van Christus. Caspers nam ons mee naar de bekering van Geert Grote, grondlegger van de Moderne Devotie. Hierover lazen we de volgende tekst…

Lees meer

Ontmoetingen met Moderne Devotie

Mediteren met Thomas á Kempis Moderne Devotie is een unieke Hervormingsbeweging geweest, met grote invloed in de Lage Landen. Nuchtere mystiek, affectieve geloofstaal, monastieke oefeningen en concrete geloofspraxis. Een inspiratiebron voor bijvoorbeeld Vincent van Gogh , Dietrich Bonhoeffer en Dag Hammerskjöld. Hans Tissink pioniert in Zwolle met hulp van deze spirituele beweging In dit boekje…

Lees meer

Slotavond Ontmoetingshuis Moderne Devotie

Slotavond Ontmoetingshuis Moderne Devotie op 22 mei 2018 Op dinsdagavond 22 mei 2018 sluit de pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie het seizoen op een bijzondere manier af. Ds. Hans Tissink zal dan in studentencafé Het Vliegende Paard (Voorstraat 17-19, Zwolle) om 19.00 uur zijn nieuwe boekje ‘Ontmoetingen met Moderne Devotie’ aanbieden aan stadspastor Mariska van Beusichem…

Lees meer

Inspiratiereis Moderne Devotie oktober 2018

Inspiratiereis Moderne Devotie oktober 2018. Informatieavond op donderdag 5 april in de Geref. Ontmoetingskerk. Burgemeester Backxlaan 269 – 7711 AD Nieuwleusen. Vanaf 20.00 uur. Van harte welkom.  

Lees meer
Show Buttons
Hide Buttons